Energy efficiency for home grow lights - EU energy labels in 2021 and more

Energie zuinige kweeklampen voor thuis - EU energielabels in 2021 en verder

Kweeklampen voor consumenten gebruik hebben vaak geen energielabel. Professionele kweeklampen hebben ook geen energielabel, afhankelijk van de fabrikant voldoet deze aan technische eisen omtrent energiezuinigheid.

door Jille Kuipers


Wat is een energielabel voor lampen?


De meeste lampen moeten een energielabel hebben. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een lamp is vergeleken met andere lampen.

Zijn energielabels overal en altijd hetzelfde?

EU Energie Label voor lampen vanaf 2021

Binnen de Europese Unie zijn energielabels van toepassing. In Amerika geldt de ENERGY STAR labeling. Daarnaast kunnen de labels aangepast worden.
In de EU zijn de energielabels geleidelijk vervangen. De oude energielabels liepen van A+ en A++. De nieuwe labels gaan van A naar G. Zo kan het zijn dat een lamp met A label in het nieuwe label een F label krijgt. Dit betekend niet dat je oude lamp ineens veel meer energie verbruikt. Het betekend meer dat er veel verbeteringen zijn waardoor het energielabel de innovaties niet meer bijhoudt. In het nieuwe systeem is label A zelfs gereserveerd voor toekomstige innovaties.

Hebben kweeklampen ook een energie label?

Kweeklampen voor consumenten hebben meestal geen energie label. HortiPower lampen hebben dit wel. Echter dit energielabel betreft energie efficiëntie van een lamp voor het menselijk oog. Dit energie label beoordeeld hoe efficient een lamp lumens uitstraalt (lumens is een lichthoeveelheid die het menselijk oog kan waarnemen). Echter plant-gerichte lampen zijn ontworpen voor een effectieve licht-opbrengt voor planten, ofwel fotosynthetisch licht.

Efficientie kweeklampen DLC normering

Lumens zijn dus minder relevant voor planten. Voor planten meten we licht in de eenheid micromol (ofwel μmol). Professionele richtlijnen zijn er wel, zoals bv van de DLC (Design Lighting Consortium). Die stellen dat een lamp tenminste 1.9μmol/J moet uitstalen. Bij HortiPower voldoen al onze kweeklampen aan deze eis. Je kunt dit ook zelf berekenen. Je deelt het aantal micromol door het aantal wattage en dan heb je de μmol/J. Deze μmol/J is voor HortiPower lampen belangrijker dan de EU energie labeling.

Fotosynthetische effectiviteit van kweeklampen formule

Wat is een energie efficient licht-plan voor planten?

Fotometrische afstandswet kweeklampen

Een lichtplan voor planten berekend de juiste lichtsterkte voor planten en kijkt niet alleen naar efficiënte lampen, maar ook naar hoe efficient het licht wordt gebruikt. Zo kun je een hele efficiënte lamp gebruiken, maar als die te hoog moet worden opgehangen omdat de lichtsterkte te sterk is, dan blijft er veel licht in de lucht hangen. Voor het kweken in een binnenruimte en op stellingen is het vaak handig om lampen met een wijde stralingshoek te gebruiken zodat de ruimte optimaal benut wordt. Een wijde stralingshoek geeft een groot oppervlakte. Wel moeten de lampen dan relatief dichtbij de plant aangebracht worden. Het voordeel is dat er weinig licht en ruimte verspild wordt. De HortiPower lampen zijn precies voor deze toepassing ontworpen.

Wijde stralingshoek kweeklampen

Samenvattend:


Energielabels zijn belangrijk, echter ze zijn gericht op visueel licht. Voor Plant-gericht licht is μmol/J belangrijk. De HortiPower lampen hebben wel een Europees energie label. De lampen voldoen aan efficiëntie eisen van bijvoorbeeld DLC (efficiëntie eis van meer dan 1.9μmol/J). Daarnaast zijn HortiPower lampen ontworpen om efficiënt te kunnen binnenkweken.

Terug naar blog