HortiCann Light + Tech notes and how to choose your grow lights

HortiCann Light + Tech notes en hoe u uw kweeklampen kiest

De jaarlijkse HortiCann Light + Tech conferentie vond dit jaar virtueel plaats. Hier zijn 3 belangrijke take-aways.

1. Naast Rood en Blauw kunnen kleuren als Groen, Verre Rood helpen om een ​​optimale plantengroei en -ontwikkeling te bereiken.

2. Elk gewas heeft een iets andere responscurve naar licht toe. Opbrengstoptimalisatie kan worden ondersteund met het juiste licht voor elk gewas.

3. Telers kunnen sturen op verschillende uitkomsten op basis van verschillende intensiteiten en spectrums. Een flexibel spectrum helpt je om je continu aan te passen en te verbeteren.

Licht is een sleutelfactor in CEA Licht heeft een enorme flexibiliteit om dingen aan te passen en te optimaliseren. Het is een van de belangrijkste parameters die telers kunnen gebruiken in gecontroleerde milieulandbouw (CEA).

Fig 1: Licht als belangrijkste groeimotor. Door het laboratorium voor gewasfysiologie, Utah State University

Kleuren zoals groen, verrood kunnen helpen om een ​​optimale plantengroei en -ontwikkeling te bereiken

Veel presentaties belichtten de kleuren en spectrums van licht. Deze zijn goed gedocumenteerd en u moet armaturen overwegen die al deze kleuren bevatten. Rood en blauw blijven essentieel voor fotosynthese. Maar met groen en verrood is er een synergetisch effect op de fotosynthese, wat helpt om hogere opbrengsten te behalen. Groen dringt bijvoorbeeld dieper door in blad en bladerdak. Daarnaast zijn er nog andere voordelen die voortvloeien uit groen en verrood licht op het menselijk zicht of fotomorfogenese. Groen kan bijvoorbeeld mensen helpen beter te zien.

Fig 2: Verschillende kleuren licht dringen door op verschillende niveaus in het blad. Door het laboratorium voor gewasfysiologie, Utah State University

Hieronder ziet u een illustratie die laat zien hoe diep elke kleur doordringt.

Fig 3: afbeelding met verschillende kleuren die doordringen in de bladstructuur. Door HortiPower

Er werden aanvullende voorbeelden getoond waarin planten met een volledig spectrum (inclusief verrood) een grotere massa vertoonden. Deze bevindingen komen overeen met wat HortiPower-telers ons hebben gemeld en een belangrijke reden waarom HortiPower-lampen allerlei soorten kleuren bevatten.

Fig 4: Er is meer om licht te kweken dan alleen wit of rood en blauw. Door het laboratorium voor gewasfysiologie, Utah State University

Elk gewas heeft een iets andere responscurve naar licht toe. Opbrengstoptimalisatie kan worden ondersteund met het juiste licht voor elk gewas

Momenteel gebruiken we micromol (gebaseerd op de Mc Cree-curve) om licht te meten dat effectief wordt ontvangen door de fotoreceptoren van planten. Elke plant kan echter een iets andere curve hebben en daarom moeten we het spectrum optimaliseren, zodat elke plant het licht krijgt dat bij hem past. Met HortiPower heb je de mogelijkheid om het spectrum via software aan te passen, zodat je vrij bent om te optimaliseren en aan te passen afhankelijk van je huidige geolocatie, natuurlijk daglicht of zelfs het tijdstip van de dag.

Fig 5: Verschillende planten hebben verschillende responscurven op licht. Door het laboratorium voor gewasfysiologie, Utah State University

Telers kunnen sturen op verschillende uitkomsten op basis van verschillende intensiteiten en spectrums. Een flexibel spectrum helpt je om je continu aan te passen en te verbeteren.

Afhankelijk van de doelen van de kweker kun je sturen op bepaalde uitkomsten. Onderstaande afbeelding toont verschillende reacties onder verschillende lichtverhoudingen. In dit voorbeeld wordt B,G, R,FR gebruikt.

Fig 6: Plantengroei en -ontwikkeling onder verschillende verhoudingen. Door Osram Semiconductors

HortiPower-lampen bevatten B,G,R,FR,W van om een ​​breder scala aan gewassen te dekken en geven u de flexibiliteit om de verhoudingen aan te passen, zodat u meer mogelijkheden heeft om in te stellen, te groeien en te optimaliseren.

Terug naar blog